Dosen PBA Menjadi Pemakalah dalam Seminar Internasional Bahasa Arab se-Asia Tenggara

Dosen PBA Menjadi Pemakalah dalam Seminar Internasional Bahasa Arab se-Asia Tenggara

Brunei Darussalam merupakan negara Islam yang sangan concern dengan masalah ke-Islam-an, salah satunya adalah usaha untuk mengembangkan bahasa Arab yang merupakan bahasa Umat Islam dan Al-qur’an , sebagai bahasa kedua yang harus dikuasai oleh seluruh warga negara Brunei Darussalam setelah bahasa Melayu. Salah satu cara untuk memujudkan itu semua, diadakanlah  المؤتمر العالمي حول تعليم اللغة العربية في حنوب شرق آسيا atau Seminar Internasional Bahasa Arab se-Asia Tenggara  yang bertempat di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam, pada tanggal 1 – 2 Februari 2017.

Menurut Dr. Haji Hambali Bin Haji Jaili, selaku ketua Pelaksana seminar internasional ini, tujuan utama diadakannya persidangan antarbangsa ini tidak lain, agar melibatkan negara-negara Asia Tenggara, serta beberapa negara lain, khususnya Timur Tengah, dan Afrika dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, selain itu, seminar ini juga sebagai plaform untuk mendapatkan maklumat dan informasi berharga tentang peluang-peluang pembelajaran bahasa Arab berdasarkan pengalaman diberbagai negara se Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika yang disajikan secara Ilmiyah serta harapan dan tantangannya ke depan.

Turut berpartisipasi dalam seminar Internasional kali ini, kurang lebih 36 Pemakalah Internasional yang terdiri dari 20 Pemakalah luar Negara Brunei dan sisanya adalah pemakalah yang berasal dari dalam Negara Brunei Darussalam. Dalam kesempatan ini, UNIDA Gontor sebagai Perguruan Tinggi Pesantren yang  menitikberatkan semua aspek pendidikan dan pengajaran akademiknya dalam penguasaan, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab juga turut berpatisipasi, dengan mengutus delegasinya, yaitu Yoke Suryadarma, M.Pd.I, Dosen Prodi PBA Fakultas Tarbiyah sebagai salah satu pembicara dalam acara seminar internasional tersebut yang membawakan makalah dengan judul, “تعليم «فتح المنجد» في المعهد الإسلامي الحديث بإندونيسيا”.

Dengan mengusung tema“العربية : لغة المسلمين وحضارتهم “, Seminar Internasional Pembelajaran Bahasa Arab di Asia Tenggara Tahun 2017 yang bertajuk “Al-‘Arabiyah : Bahasa dan Tamaddun Umat Islam,”, diharapkan menjadi wadah untuk mewujudkan kolaborasi ilmiyah, hubungan strategis, dan jaringan kerjasama profesional diantara para pakar keilmuan bahasa Arab khususnya dari kalangan Negara Asia Tenggara, agar pengalamaan, pengetahuan dan idea-idea positif yang berkenaan dengan Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Arab dapat disebarluaskan serta dimanfaatkan bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *