Jawal Perkuliahan Semester Genap 2020-2021

Program Studi Pendidikan Agama Islam

HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 PAI222441 Ilmu Pendidikan Islam 180651 Jaziela Huwaida, S.Pd.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
SABTU 2 09:30-11:10 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160537 Taufik Riski Sista, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160537 Taufik Riski Sista, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI211341 TOAFL (Al-qira’ah wal kitabah) 390615 Zuhrotul Mufidah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160537 Taufik Riski Sista, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI211341 TOAFL (Al-qira’ah wal kitabah) 390615 Zuhrotul Mufidah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
SENIN 3 11:10-12:50 PAI210741 Studi Hadist 180714 Ahmad Rijal Khoirudin, S.Th.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
SELASA 1 07:30-09:10 PAI234341 Pengantar Studi Islam 390608 Muhammad Rifqi Inani, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PAI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 160579 Neri Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
RABU 1 07:30-09:10 PAI222641 Filsafat Pendidikan Islam 940093 Noor Syahid, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI210441 Kepondokmodernan 750037 Drs. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
RABU 3 11:10-12:50 PAI211341 TOAFL (Al-qira’ah wal kitabah) 390615 Zuhrotul Mufidah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PAI236641 An-Nahwu Al-Asasi 190557 Ahmad Danis, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI210641 Worldview Islam Syariah 190534 Hibatul Wafi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Siman A1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 PAI4361 Statistik dasar 160570 Safiruddin Al-Baqi,S.Psi., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
SABTU 2 09:30-11:10 PAI4257 Metodologi Penelitian Umum 050192 Dr. Muhammad Mukhlas, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
SABTU 3 11:10-12:50 PAI4120 Hadist Tarbawi 390581 Dr. Idham Musthofa, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PAI4283 Pendidikan Luar Sekolah 130297 Syarifah Ismail, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI4243 Materi PAI di Madrasah 390591 Iif Atikah, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PAI4119 Tafsir Tarbawi 960109 Heru Saiful Anwar, M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI5333 Teknologi Pembelajaran 2124087201 Dr. Agus Budiman, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
SENIN 3 11:10-12:50 PAI4215 Filsafat Pendidikan Islam 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI4352 Ilmu Dakwah 120262 Drs. Hariyanto, M.Ag 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
RABU 3 11:10-12:50 PAI4467 An-Nahwu At-Takmili 390637 Azhar Amir Zaen, M.Ed 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PAI4214 Filsafat Pendidikan 180715 Abdullah Marhaban, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI3226 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 170621 Defi Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Siman A1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 PAI6354 Masail Fiqhiyyah Muashirah 180662 Hakam Ar rosyada, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
SABTU 2 09:30-11:10 PAI6360 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 990153 Dr. Miftahul Ulum, M.Ag 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
AHAD 1 07:30-09:10 PAI6242 Analisis kebijakan Pendidikan Indonesia 2107048202 Samsirin, S.Pd.I.,M.Pd.I. 419 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PAI6232 Pendidikan Perbandingan 180651 Jaziela Huwaida, S.Pd.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI6249 Psikologi Perkembangan 170620 Moh Alwi Yusron, S.Pd.I., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
SELASA 1 07:30-09:10 PAI6384 Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Modern 160532 Riza Ashari, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PAI6240 Sosiologi Pendidikan 140304 Rahmatullah Furqon, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
RABU 1 07:30-09:10 PAI6235 Andragogi 750037 Drs. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI6371 Microteaching 170620 Moh Alwi Yusron, S.Pd.I., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PAI6373 KKN 190534 Hibatul Wafi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 4
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI6359 Metodologi Penelitian PAI 180659 Dr. Ihwan Mahmudi, S.H.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Siman A1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SENIN 2 09:30-11:10 PAI8475 Skripsi 180652 Nurul Azizah, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 8 Siman A1 6
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI211341 TOAFL (Al-qira’ah wal kitabah) 390615 Zuhrotul Mufidah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
AHAD 5 16:00-17:00 PAI222441 Ilmu Pendidikan Islam 880064 Drs. Sutrisno Ahmad, Dipl.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI222641 Filsafat Pendidikan Islam 940093 Noor Syahid, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
SENIN 5 16:00-17:00 PAI210441 Kepondokmodernan 170620 Moh Alwi Yusron, S.Pd.I., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI234341 Pengantar Studi Islam 840053 Drs. Ali Darokah 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI210641 Worldview Islam Syariah 190534 Hibatul Wafi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
SELASA 6 19:00-20:00 PAI210741 Studi Hadist 390631 Mufid Khoirul Huda, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
RABU 5 16:00-17:00 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160579 Neri Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
RABU 6 19:00-20:00 PAI236641 An-Nahwu Al-Asasi 190557 Ahmad Danis, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 390598 Bekti Galih Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Gontor B 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI4361 Statistik dasar 160570 Safiruddin Al-Baqi,S.Psi., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
SABTU 6 19:00-20:00 PAI4243 Materi PAI di Madrasah 050194 Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
AHAD 5 16:00-17:00 PAI4283 Pendidikan Luar Sekolah 130297 Syarifah Ismail, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI4214 Filsafat Pendidikan 180715 Abdullah Marhaban, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
SENIN 5 16:00-17:00 PAI5333 Teknologi Pembelajaran 2124087201 Dr. Agus Budiman, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI4257 Metodologi Penelitian Umum 050192 Dr. Muhammad Mukhlas, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI3226 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 840052 Drs. Muhammad Khalid, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
SELASA 6 19:00-20:00 PAI4215 Filsafat Pendidikan Islam 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
RABU 5 16:00-17:00 PAI4467 An-Nahwu At-Takmili 190557 Ahmad Danis, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
RABU 6 19:00-20:00 PAI4119 Tafsir Tarbawi 180674 Saepul Anwar, S.Ag., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI4352 Ilmu Dakwah 390630 Dr. Azmi Syukri Zarkasyi, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PAI4120 Hadist Tarbawi 120262 Drs. Hariyanto, M.Ag. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Gontor B 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI6242 Analisis kebijakan Pendidikan Indonesia 390581 Dr. Idham Musthofa, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
SABTU 6 19:00-20:00 PAI6373 KKN 180714 Ahmad Rijal Khoirudin, S.Th.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 4
AHAD 5 16:00-17:00 PAI6360 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 180652 Nurul Azizah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI6371 Microteaching 390608 Muhammad Rifqi Inani, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
SENIN 5 16:00-17:00 PAI6354 Masail Fiqhiyyah Muashirah 180662 Hakam Ar rosyada, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI6232 Pendidikan Perbandingan 190333 Zulfahmi Syukri Zarkasyi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI6240 Sosiologi Pendidikan 140304 Rahmatullah Furqon, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
SELASA 6 19:00-20:00 PAI6384 Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Modern 160532 Riza Ashari, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
RABU 5 16:00-17:00 PAI6359 Metodologi Penelitian PAI 990153 Dr. Miftahul Ulum, M.Ag 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
RABU 6 19:00-20:00 PAI6235 Andragogi 750037 Drs. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI6249 Psikologi Perkembangan 740034 Dra. Rosyidah Zarkasyi 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Gontor B 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SENIN 5 16:00-17:00 PAI8475 Skripsi 190333 Zulfahmi Syukri Zarkasyi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 8 Gontor B 6
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 390595 Cela Petty Susanti, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
SABTU 6 19:00-20:00 PAI236641 An-Nahwu Al-Asasi 170619 Astuti Syifaurrahmah, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI222641 Filsafat Pendidikan Islam 180714 Ahmad Rijal Khoirudin, S.Th.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 PAI210741 Studi Hadist 390631 Mufid Khoirul Huda, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI234341 Pengantar Studi Islam 390608 Muhammad Rifqi Inani, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI210441 Kepondokmodernan 181129 Umar Sa’id Wijaya, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
SELASA 6 19:00-20:00 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160537 Taufik Riski Sista, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
RABU 6 19:00-20:00 PAI222441 Ilmu Pendidikan Islam 880064 Drs. Sutrisno Ahmad, Dipl.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI210641 Worldview Islam Syariah 180645 Firda Inayah, M.Ag 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PAI211341 TOAFL (Al-qira’ah wal kitabah) 390615 Zuhrotul Mufidah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan C3 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI4257 Metodologi Penelitian Umum 050192 Dr. Muhammad Mukhlas, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
SABTU 6 19:00-20:00 PAI4361 Statistik dasar 090225 Suyanto, S.Ag., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
AHAD 5 16:00-17:00 PAI4352 Ilmu Dakwah 390630 Dr. Azmi Syukri Zarkasyi, Lc, M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI5333 Teknologi Pembelajaran 2124087201 Dr. Agus Budiman, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 PAI4120 Hadist Tarbawi 390608 Muhammad Rifqi Inani, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI3226 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 170621 Defi Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI4283 Pendidikan Luar Sekolah 2107048202 Samsirin, S.Pd.I.,M.Pd.I. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
SELASA 6 19:00-20:00 PAI4119 Tafsir Tarbawi 180674 Saepul Anwar, S.Ag., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
RABU 5 16:00-17:00 PAI4215 Filsafat Pendidikan Islam 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
RABU 6 19:00-20:00 PAI4467 An-Nahwu At-Takmili 390592 Faprilisya Heldikha Fani, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI4243 Materi PAI di Madrasah 390615 Zuhrotul Mufidah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PAI4214 Filsafat Pendidikan 390595 Cela Petty Susanti, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan C3 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI6242 Analisis kebijakan Pendidikan Indonesia 390593 Halida Umami, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
SABTU 6 19:00-20:00 PAI6354 Masail Fiqhiyyah Muashirah 180662 Hakam Ar rosyada, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
AHAD 5 16:00-17:00 PAI6232 Pendidikan Perbandingan 190333 Zulfahmi Syukri Zakasyi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI6249 Psikologi Perkembangan 170620 Moh Alwi Yusron, S.Pd.I., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 PAI6235 Andragogi 180715 Abdullah Marhaban, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI6384 Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Modern 160532 Riza Ashari, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI6359 Metodologi Penelitian PAI 160537 Taufik Riski Sista, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
RABU 5 16:00-17:00 PAI6373 KKN 180715 Abdullah Marhaban, S.Pd.I., M. Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 4
RABU 6 19:00-20:00 PAI6371 Microteaching 170619 Astuti Syifaurrahmah, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI6360 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 180652 Nurul Azizah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PAI6240 Sosiologi Pendidikan 980127 Ninis Romadhona, S.Sos. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan C3 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SENIN 5 16:00-17:00 PAI8475 Skripsi 170621 Defi Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 8 Mantingan C3 6
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 2 09:30-11:10 PAI210741 Studi Hadist 180714 Ahmad Rijal Khoirudin, S.Th.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI236641 An-Nahwu Al-Asasi 190557 Ahmad Danis, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PAI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 390595 Cela Petty Susanti, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI222441 Ilmu Pendidikan Islam 170621 Defi Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 3 11:10-12:50 PAI210441 Kepondokmodernan 181129 Umar Sa’id Wijaya, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI222641 Filsafat Pendidikan Islam 080220 Drs. Muhammad Fauzi, M.Ud. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
RABU 1 07:30-09:10 PAI211341 TOAFL (Al-qira’ah wal kitabah) 390592 Faprilisya Heldikha Fani, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI210641 Worldview Islam Syariah 190534 Hibatul Wafi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI234341 Pengantar Studi Islam 390593 Halida Umami, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160579 Neri Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PAI4352 Ilmu Dakwah 120262 Drs. Hariyanto, M.Ag. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PAI4257 Metodologi Penelitian Umum 180677 Ridha Rahman,M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI4214 Filsafat Pendidikan 390595 Cela Petty Susanti, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PAI4467 An-Nahwu At-Takmili 390592 Faprilisya Heldikha Fani, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 3 11:10-12:50 PAI4361 Statistik dasar 390594 Ahmad Niayatulloh, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PAI4283 Pendidikan Luar Sekolah 2107048202 Samsirin, S.Pd.I.,M.Pd.I. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 3 11:10-12:50 PAI4120 Hadist Tarbawi 390581 Dr. Idham Musthofa, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI4119 Tafsir Tarbawi 180674 Saepul Anwar, S.Ag., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI3226 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 840052 Drs. Muhammad Khalid, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
RABU 4 13:20-15:00 PAI4215 Filsafat Pendidikan Islam 190534 Hibatul Wafi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI4243 Materi PAI di Madrasah 390591 Iif Atikah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PAI5333 Teknologi Pembelajaran 180652 Nurul Azizah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 PAI6373 KKN 390593 Halida Umami, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 4
AHAD 2 09:30-11:10 PAI6232 Pendidikan Perbandingan 190333 Zulfahmi Syukri Zakasyi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI6384 Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Modern 180677 Ridha Rahman,M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 4 13:20-15:00 PAI6249 Psikologi Perkembangan 170620 Moh Alwi Yusron, S.Pd.I., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 3 11:10-12:50 PAI6235 Andragogi 180715 Abdullah Marhaban, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 6 19:00-20:00 PAI6354 Masail Fiqhiyyah Muashirah 390631 Mufid Khoirul Huda, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PAI6359 Metodologi Penelitian PAI 160537 Taufik Riski Sista, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 5 16:00-17:00 PAI6240 Sosiologi Pendidikan 980127 Ninis Romadhona, S.Sos. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI6360 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI6242 Analisis kebijakan Pendidikan Indonesia 130297 Syarifah Ismail, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PAI6371 Microteaching 390593 Halida Umami, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 5 16:00-17:00 PAI8475 Skripsi 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 8 Mantingan Reguler C1 6
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 2 09:30-11:10 PAI236641 An-Nahwu Al-Asasi 190557 Ahmad Danis, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI210741 Studi Hadist 180714 Ahmad Rijal Khoirudin, S.Th.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI234341 Pengantar Studi Islam 390593 Halida Umami, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 3 11:10-12:50 PAI222441 Ilmu Pendidikan Islam 170621 Defi Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 2 09:30-11:10 PAI210441 Kepondokmodernan 181129 Umar Sa’id Wijaya, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 6 19:00-20:00 PAI222641 Filsafat Pendidikan Islam 080220 Drs. Muhammad Fauzi, M.Ud. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 210508602 Andi Wahyu Wiratama, M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
RABU 3 11:10-12:50 PAI210641 Worldview Islam Syariah 190534 Hibatul Wafi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI211641 IELTS Writing and Speaking 160579 Neri Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 2 Mantingan Reguler C2 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 6 19:00-20:00 PAI4352 Ilmu Dakwah 120262 Drs. Hariyanto, M.Ag. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 4 13:20-15:00 PAI4215 Filsafat Pendidikan Islam 180714 Ahmad Rijal Khoirudin, S.Th.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 5 16:00-17:00 PAI4257 Metodologi Penelitian Umum 180677 Ridha Rahman,M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 6 19:00-20:00 PAI4119 Tafsir Tarbawi 390630 Dr. Azmi Syukri Zarkasyi, Lc, M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI4467 An-Nahwu At-Takmili 390592 Faprilisya Heldikha Fani, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 3 11:10-12:50 PAI4214 Filsafat Pendidikan 390595 Cela Petty Susanti, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 2 09:30-11:10 PAI4120 Hadist Tarbawi 390581 Dr. Idham Musthofa, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI4361 Statistik dasar 180725 Muhamad Rifki Taufik, S.Si., M.Sc. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
RABU 3 11:10-12:50 PAI3226 Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia 840052 Drs. Muhammad Khalid, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PAI5333 Teknologi Pembelajaran 180652 Nurul Azizah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PAI4283 Pendidikan Luar Sekolah 130297 Syarifah Ismail, M.Pd.I 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 4 13:20-15:00 PAI4243 Materi PAI di Madrasah 390591 Iif Atikah, M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 PAI6373 KKN 390592 Faprilisya Heldikha Fani, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 4
SABTU 5 16:00-17:00 PAI6354 Masail Fiqhiyyah Muashirah 180662 Hakam Ar rosyada, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 2 09:30-11:10 PAI6249 Psikologi Perkembangan 170620 Moh Alwi Yusron, S.Pd.I., M.A 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 3 11:10-12:50 PAI6232 Pendidikan Perbandingan 190333 Zulfahmi Syukri Zakasyi, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 4 13:20-15:00 PAI6384 Perkembangan Pemikiran Pendidikan Islam Modern 180677 Ridha Rahman,M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 2 09:30-11:10 PAI6235 Andragogi 180715 Abdullah Marhaban, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 3 11:10-12:50 PAI6242 Analisis kebijakan Pendidikan Indonesia 2107048202 Samsirin, S.Pd.I.,M.Pd.I. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
RABU 2 09:30-11:10 PAI6359 Metodologi Penelitian PAI 180659 Dr. Ihwan Mahmudi, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
RABU 4 13:20-15:00 PAI6360 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PAI6371 Microteaching 390595 Cela Petty Susanti, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PAI6240 Sosiologi Pendidikan 980127 Ninis Romadhona, S.Sos. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 6 19:00-20:00 PAI8475 Skripsi 160547 Saiful Anwar, M.Pd. 1 TARBIYAH 1 PAI 20202 8 Mantingan Reguler C2 6

 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 PBA211341 Bahasa Inggris (IELTS Writing and Speaking) 160563 Nurrahma Sutisna Putri, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
AHAD 1 07:30-09:10 PBA210441 Kepondokmodernan 840050 Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PBA210841 Studi Hadits 140402 Mahfud Damanhuri, Lc., M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PBA211341 Bahasa Inggris (IELTS Writing and Speaking) 160563 Nurrahma Sutisna Putri, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PBA210241 Pendidikan Kewarganegaraan 150459 Achmad Farouq Abdullah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
SENIN 3 11:10-12:50 PBA211341 Bahasa Inggris (IELTS Writing and Speaking) 160563 Nurrahma Sutisna Putri, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
SELASA 1 07:30-09:10 PBA210641 Worldview Islam Syari’ah AS150455 Muhammad Taqiyuddin, S.H.I, M.Ag. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
RABU 1 07:30-09:10 PBA234741 Maharatul Istima’ An-Naqdi 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 PBA234141 An-Nahwu Al-Asasi 150464 Fitri Setyo Rini, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
RABU 3 11:10-12:50 PBA222141 Ilmu Pendidikan Islam 880064 Drs. Sutrisno Ahmad, Dipl.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
RABU 3 11:10-12:50 PBA222341 Filsafat Pendidikan Islam 170610 Fitra Awalia Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PBA233941 Tashriful  Asma’ 2124028101 Dr. Agus Yasin, S.Th.I., M.Pd.I. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Siman A1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 FAK4364 Metode Penelitian Pendidikan 990153 Dr. Miftahul Ulum, M.Ag 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
AHAD 1 07:30-09:10 PBA4447 Tarkibul Jumal 040176 Dr. H. Abdul Hafidz Zaid, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PBA4255 Geografi Dunia Arab dan Islam 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
SENIN 1 07:30-09:10 FAK4367 Statistik Dasar 0717018504 Triana Harmin, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
SENIN 2 09:30-11:10 FAK4118 Hadith Tarbawy 170610 Fitra Awalia Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
RABU 1 07:30-09:10 PBA4243 Tashriful Af’al 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 PBA4248 Ilmul Lughah al ‘Am 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
RABU 3 11:10-12:50 FAK4117 Tafsir Tarbawy 960109 Heru Saiful Anwar, M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PBA4245 An-Nahwu At-Takmily 2110058802 Agung Nurcholis, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PBA4337 Maharatul Qira’ah An-Naqdiyah 170628 Alinda Zakiyatul Fakhiroh, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PBA4260 Tarjamah Nadzoriyah 150464 Fitri Setyo Rini, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Siman A1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 1 07:30-09:10 FAK6366 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 050192 Dr. Mohammad Mukhlas, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
SABTU 2 09:30-11:10 PBA6474 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 170610 Fitra Awalia Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 4
AHAD 1 07:30-09:10 PBA6253 Balaghatul Kalam (al-Ma’ani wal Bayan) 150464 Fitri Setyo Rini, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PBA6249 Fiqh Lughah 170628 Alinda Zakiyatul Fakhiroh, S.Pd.I,M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
SENIN 1 07:30-09:10 PBA6251 Nushus Arabiyah 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
SELASA 1 07:30-09:10 PBA6462 Tarjamah Tahririyah 130307 Khoirul Fata, Lc., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PBA6372 Microteaching 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
RABU 1 07:30-09:10 PBA6341 At-ta’bir Al-‘Ibda’iy 180671 Dedi Mulyanto, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 PBA6246 An-Nahwu At-Tawabu’iy 390637 Azhar Amir Zaen, M.Ed 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PBA6365 Metodologi Penelitian Bahasa Arab 180659 Dr. Ihwan Mahmudi, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Siman A1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 2 09:30-11:10 PBA8376 Skripsi 150464 Fitri Setyo Rini, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Siman A1 6
SENIN 1 07:30-09:10 FAK8284 Dirasah Islamiyah (Lisan) 170628 Alinda Zakiyatul Fakhiroh, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Siman A1 0
RABU 2 09:30-11:10 FAK8385 Ilmu Bahasa Arab (Lisan) 160578 Aufa Alfian Musthofa, MA. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Siman A1 0
KAMIS 4 13:20-15:00 FAK8386 Metodologi Bahasa Arab (Lisan) 150461 Yoke Suryadarma, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Siman A1 0
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 5 16:00-17:00 PBA210841 Studi Hadits 140402 Mahfud Damanhuri, Lc., M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
AHAD 6 09:30-11:10 PBA210441 Kepondokmodernan 750037 Drs. KH. Akrim Mariyat, dipl.A.Ed 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
SENIN 5 16:00-17:00 PBA210241 Pendidikan Kewarganegaraan 150459 Achmad Farouq Abdullah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
SENIN 6 19:00-20:00 PBA222341 Filsafat Pendidikan Islam 170610 Fitra Awalia Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
SELASA 5 16:00-17:00 PBA210641 Worldview Islam Syari’ah AS150455 Muhammad Taqiyuddin, S.H.I, M.Ag. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA234141 An-Nahwu Al-Asasi 390617 Riza Nurlaila, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA233941 Tashriful  Asma’ 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
RABU 6 09:30-11:10 PBA234741 Maharatul Istima’ An-Naqdi AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PBA211341 Bahasa Inggris (IELTS Writing and Speaking) 160597 Aries Fachriza, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PBA222141 Ilmu Pendidikan Islam 390588 Aura Folia Morinda, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Gontor B 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PBA4260 Tarjamah Nadzoriyah 180671 Dedi Mulyanto, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
SABTU 6 19:00-20:00 PBA4248 Ilmul Lughah al ‘Am 160578 Aufa Alfian Musthofa, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
AHAD 5 16:00-17:00 FAK4364 Metode Penelitian Pendidikan 150459 Achmad Farouq Abdullah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
AHAD 6 19:00-20:00 PBA4447 Tarkibul Jumal 040176 Dr. H. Abdul Hafidz Zaid, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
SENIN 5 16:00-17:00 PBA4243 Tashriful Af’al 170628 Alinda Zakiyatul Fakhiroh, S.Pd.I,M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
SENIN 6 19:00-20:00 FAK4117 Tafsir Tarbawy GN180695 Lailatun Namirah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
SELASA 5 16:00-17:00 FAK4367 Statistik Dasar 390594 Ahmad Niayatulloh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
SELASA 6 19:00-20:00 FAK4118 Hadith Tarbawy 140384 Wawan Kusnawan, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA4255 Geografi Dunia Arab dan Islam 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
RABU 6 19:00-20:00 PBA4337 Maharatul Qira’ah An-Naqdiyah 150461 Yoke Suryadarma, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PBA4245 An-Nahwu At-Takmily 130307 Khoirul Fata, Lc., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Gontor B 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PBA6341 At-ta’bir Al-‘Ibda’iy 390637 Azhar Amir Zaen, M.Ed 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
SABTU 6 19:00-20:00 PBA6372 Microteaching 170628 Alinda Zakiyatul Fakhiroh, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
AHAD 5 16:00-17:00 PBA6253 Balaghatul Kalam (al-Ma’ani wal Bayan) 150464 Fitri Setyo Rini, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
AHAD 6 19:00-20:00 PBA6251 Nushus Arabiyah 890068 Masyhudi Subari, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
SENIN 5 16:00-17:00 PBA6365 Metodologi Penelitian Bahasa Arab 050192 Dr. Mohammad Mukhlas, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
SELASA 5 16:00-17:00 PBA6246 An-Nahwu At-Tawabu’iy 2123118601 Luthfi Muhyiddin, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA6462 Tarjamah Tahririyah 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA6249 Fiqh Lughah 390638 Arif Adi Setiawan, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
RABU 6 19:00-20:00 FAK6366 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 990153 Dr. Miftahul Ulum, M.Ag 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PBA6474 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 180671 Dedi Mulyanto, M,Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Gontor B 4
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 5 16:00-17:00 FAK8284 Dirasah Islamiyah (Lisan) 170610 Fitra Awalia Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Gontor B 0
SENIN 6 19:00-20:00 FAK8385 Ilmu Bahasa Arab (Lisan) 390617 Riza Nurlaila, M. Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Gontor B 0
SELASA 7 20:00-21:00 FAK8386 Metodologi Bahasa Arab (Lisan) 170603 Umi Mahmudah, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Gontor B 0
KAMIS 5 16:00-17:00 PBA8376 Skripsi AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Gontor B 6
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PBA210841 Studi Hadits 140402 Mahfud Damanhuri, Lc., M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
SABTU 6 19:00-20:00 PBA234741 Maharatul Istima’ An-Naqdi AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 PBA211341 Bahasa Inggris (IELTS Writing and Speaking) 160597 Aries Fachriza, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
SENIN 6 19:00-20:00 PBA222141 Ilmu Pendidikan Islam  390618 Gautama Veri Vetiana, M. Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 PBA222341 Filsafat Pendidikan Islam 2110058802 Agung Nurcholis, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA210441 Kepondokmodernan 181129 Umar Sa’id Wijaya, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA210241 Pendidikan Kewarganegaraan 210508602 Andi Wahyu Wiratama, M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
RABU 6 19:00-20:00 PBA210641 Worldview Islam Syari’ah AS150455 Muhammad Taqiyuddin, S.H.I, M.Ag. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PBA233941 Tashriful  Asma’ 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PBA234141 An-Nahwu Al-Asasi 390617 Riza Nurlaila, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan C3 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 FAK4367 Statistik Dasar 090225 Suyanto, S.Ag., M.M. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
AHAD 5 16:00-17:00 PBA4248 Ilmul Lughah al ‘Am 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
AHAD 6 19:00-20:00 FAK4118 Hadith Tarbawy  390618 Gautama Veri Vetiana, M. Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 FAK4117 Tafsir Tarbawy 960109 Heru Saiful Anwar, M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
SENIN 6 19:00-20:00 PBA4260 Tarjamah Nadzoriyah 180671 Dedi Mulyanto, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 PBA4337 Maharatul Qira’ah An-Naqdiyah 390637 Azhar Amir Zaen, M.Ed 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA4243 Tashriful Af’al 160558 Halimah As Sa’diah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
RABU 5 16:00-17:00 FAK4364 Metode Penelitian Pendidikan 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
RABU 6 19:00-20:00 PBA4447 Tarkibul Jumal 130293 Shofwan Hafied Musthofa, M.Pd.I. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
KAMIS 5 16:00-17:00 PBA4255 Geografi Dunia Arab dan Islam 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PBA4245 An-Nahwu At-Takmily 170619 Astuti Sifa’urrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan C3 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 5 16:00-17:00 PBA6253 Balaghatul Kalam (al-Ma’ani wal Bayan) AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
SABTU 6 19:00-20:00 FAK6366 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 050192 Dr. Mohammad Mukhlas, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
AHAD 5 16:00-17:00 PBA6462 Tarjamah Tahririyah 170619 Astuti Sifa’urrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
AHAD 6 19:00-20:00 PBA6249 Fiqh Lughah 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 PBA6365 Metodologi Penelitian Bahasa Arab 160578 Aufa Alfian Musthofa, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
SENIN 6 19:00-20:00 PBA6246 An-Nahwu At-Tawabu’iy 2123118601 Luthfi Muhyiddin, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 PBA6341 At-ta’bir Al-‘Ibda’iy 170603 Umi Mahmudah, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
SELASA 7 20:00-21:00 PBA6372 Microteaching 170619 Astuti Sifa’urrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA6251 Nushus Arabiyah 160558 Halimah As-Sa’diyah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PBA6474 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan C3 4
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 5 16:00-17:00 PBA8376 Skripsi 150461 Yoke Suryadarma, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan C3 6
AHAD 7 20:00-21:00 FAK8284 Dirasah Islamiyah (Lisan) 170610 Fitra Awalia Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan C3 0
SENIN 7 20:00-21:00 FAK8385 Ilmu Bahasa Arab (Lisan) 170619 Astuti Sifa’urrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan C3 0
SELASA 7 20:00-21:00 FAK8386 Metodologi Bahasa Arab (Lisan) 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan C3 0
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 4 13:20-15:00 PBA210841 Studi Hadits 140402 Mahfud Damanhuri, Lc., M.A 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PBA233941 Tashriful  Asma’ 2124028101 Dr. Agus Yasin, S.Th.I., M.Pd.I. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 5 16:00-17:00 PBA210441 Kepondokmodernan 080220 Drs. Muhammad Fauzi, M.Ud. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PBA211341 Bahasa Inggris (IELTS Writing and Speaking) 390596 Mochamad Nuruz Zaman, S.Pd., M.Li. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PBA222341 Filsafat Pendidikan Islam 2110058802 Agung Nurcholis, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
RABU 3 11:10-12:50 PBA210241 Pendidikan Kewarganegaraan 210508602 Andi Wahyu Wiratama, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA210641 Worldview Islam Syari’ah AS150455 Muhammad Taqiyuddin, S.H.I, M.Ag. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PBA222141 Ilmu Pendidikan Islam  390618 Gautama Veri Vetiana, M. Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PBA234141 An-Nahwu Al-Asasi 390617 Riza Nurlaila, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 6 19:00-20:00 PBA234741 Maharatul Istima’ An-Naqdi 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 6 19:00-20:00 FAK4117 Tafsir Tarbawy 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 3 11:10-12:50 FAK4118 Hadith Tarbawy 140384 Wawan Kusnawan, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 4 13:20-15:00 PBA4248 Ilmul Lughah al ‘Am 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PBA4260 Tarjamah Nadzoriyah 180671 Dedi Mulyanto, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 3 11:10-12:50 FAK4364 Metode Penelitian Pendidikan 160578 Aufa Alfian Musthofa, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 2 09:30-11:10 PBA4243 Tashriful Af’al 160558 Halimah As Sa’diah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA4337 Maharatul Qira’ah An-Naqdiyah GN040182 Dr. H. Fairuz Subakir, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
RABU 2 09:30-11:10 PBA4245 An-Nahwu At-Takmily 130307 Khoirul Fata, Lc., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
RABU 3 11:10-12:50 FAK4367 Statistik Dasar 180725 Muhamad Rifki Taufik, S.Si., M.Sc. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PBA4255 Geografi Dunia Arab dan Islam 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PBA4447 Tarkibul Jumal 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C1 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 2 09:30-11:10 PBA6372 Microteaching  390618 Gautama Veri Vetiana, M. Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 2 09:30-11:10 PBA6253 Balaghatul Kalam (al-Ma’ani wal Bayan) AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 3 11:10-12:50 PBA6365 Metodologi Penelitian Bahasa Arab 150461 Yoke Suryadarma, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 2 09:30-11:10 PBA6249 Fiqh Lughah 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 6 19:00-20:00 PBA6462 Tarjamah Tahririyah 170619 Astuti Syifaurrahmah, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 2 09:30-11:10 FAK6366 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 150459 Achmad Farouq Abdullah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA6341 At-ta’bir Al-‘Ibda’iy 170603 Umi Mahmudah, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
RABU 2 09:30-11:10 PBA6251 Nushus Arabiyah 160558 Halimah As-Sa’diyah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
RABU 3 11:10-12:50 PBA6246 An-Nahwu At-Tawabu’iy 130307 Khoirul Fata, Lc., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 PBA6474 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 390617 Riza Nurlaila, S.Pd., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C1 4
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
SABTU 7 20:00-21:00 PBA8376 Skripsi AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan Reguler C1 6
AHAD 7 20:00-21:00 FAK8284 Dirasah Islamiyah (Lisan) 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan Reguler C1 0
SENIN 7 20:00-21:00 FAK8385 Ilmu Bahasa Arab (Lisan) 170628 Alinda Zakiyatul Fakhiroh, S.Pd.I,M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan Reguler C1 0
SELASA 5 16:00-17:00 FAK8386 Metodologi Bahasa Arab (Lisan) 150464 Fitri Setyo Rini, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 8 Mantingan Reguler C1 0
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 2 09:30-11:10 FAK4118 Hadith Tarbawy 140384 Wawan Kusnawan, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 4 13:20-15:00 PBA4337 Maharatul Qira’ah An-Naqdiyah 150461 Yoke Suryadarma, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 2 09:30-11:10 PBA4248 Ilmul Lughah al ‘Am 160578 Aufa Alfian Musthofa, M.A. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 3 11:10-12:50 PBA4260 Tarjamah Nadzoriyah 180671 Dedi Mulyanto, S.Pd.I., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SENIN 4 13:20-15:00 FAK4367 Statistik Dasar 390594 Ahmad Niayatulloh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 3 11:10-12:50 PBA4245 An-Nahwu At-Takmily 2110058802 Agung Nurcholis, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
RABU 2 09:30-11:10 FAK4117 Tafsir Tarbawy 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
RABU 3 11:10-12:50 FAK4364 Metode Penelitian Pendidikan 170619 Astuti Sifa’urrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
RABU 5 16:00-17:00 PBA4447 Tarkibul Jumal 130293 Shofwan Hafied Musthofa, M.Pd.I. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PBA4255 Geografi Dunia Arab dan Islam 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 4 13:20-15:00 PBA4243 Tashriful Af’al 180699 Haniatul Mabruroh, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 4 Mantingan Reguler C2 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 2 09:30-11:10 PBA6249 Fiqh Lughah 150461 Yoke Suryadarma, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 3 11:10-12:50 PBA6462 Tarjamah Tahririyah 160548 Ahmad Kali Akbar, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
AHAD 4 13:20-15:00 PBA6253 Balaghatul Kalam (al-Ma’ani wal Bayan) AS1611 Muhammad Wahyudi, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 3 11:10-12:50 FAK6366 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 150459 Achmad Farouq Abdullah, M.Pd.I 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
SELASA 6 19:00-20:00 PBA6341 At-ta’bir Al-‘Ibda’iy 170603 Umi Mahmudah, M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
RABU 3 11:10-12:50 PBA6365 Metodologi Penelitian Bahasa Arab 180659 Dr. Ihwan Mahmudi, S.H.I.,M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
RABU 4 13:20-15:00 PBA6246 An-Nahwu At-Tawabu’iy 130307 Khoirul Fata, Lc., M.Pd. 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 2 09:30-11:10 PBA6251 Nushus Arabiyah 160558 Halimah As-Sa’diyah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2
KAMIS 3 11:10-12:50 PBA6474 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 390580 Siti Nikmaturrohmah, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 4
KAMIS 4 13:20-15:00 PBA6372 Microteaching 160557 Ifa Rodifah Nur, M.Pd 1 TARBIYAH 2 PBA 20202 6 Mantingan Reguler C2 2

Tadris Bahasa Inggris (TBI)

HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 1 07:30-09:10 TBI210841 Studi Hadits 390631 Mufid Khoirul Huda, M.Pd 319 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
AHAD 2 09:30-11:10 TBI210441 Kepondokmodernan 840050 Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A 319 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
SENIN 2 09:30-11:10 TBI222241 Filsafat Pendidikan Islam 390616 Ulfatun Wahidatun Nisa, S.Fil.I, M.A 319 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
SENIN 3 11:10-12:50 TBI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 390598 Bekti Galih Kurniawan, M.Pd 319 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
RABU 1 07:30-09:10 TBI235041 Complex  English Grammar 160541 Dinar Dipta, M.Pd 319 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
RABU 2 09:30-11:10 TBI222041 Ilmu Pendidikan Islam 880064 Drs. Sutrisno Ahmad, Dipl.A 319 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
RABU 3 11:10-12:50 TBI210641 Worldview Islam Syari’ah 390616 Ulfatun Wahidatun Nisa, S.Fil.I, M.A. 319 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Siman A1 2
KAMIS 1 07:30-09:10 TBI211341 TOAFL Al-Qira’ah wa Al Kitabah 2123118601 Luthfi Muhyiddin, M.A 319 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Siman A1 1
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 5 16:00-17:00 TBI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 390598 Bekti Galih Kurniawan, M.Pd 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
AHAD 6 19:00-20:00 TBI234641 Paragraph Writing 160597 Aries Fachriza, M.Pd. 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
SENIN 5 16:00-17:00 TBI211341 TOAFL Al-Qira’ah wa Al Kitabah 2123118601 Luthfi Muhyiddin, M.A. 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 1
SENIN 7 20:00-21:00 TBI210841 Studi Hadits 390618 Gautama Veri Vetiana, M. Pd 303 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
SELASA 5 16:00-17:00 TBI234041 Speaking for Daily Conversation 160563 Nurrahma Sutisna Putri, M.Pd. 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
SELASA 6 19:00-20:00 TBI235041 Complex  English Grammar 180646 Eka Indah Nuraini, M.Pd. 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
RABU 5 16:00-17:00 TBI210441 Kepondokmodernan 940093 Noor Syahid, M.Pd. 303 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
RABU 6 19:00-20:00 TBI222041 Ilmu Pendidikan Islam 880064 Drs. Sutrisno Ahmad, Dipl.A 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
KAMIS 5 16:00-17:00 TBI222241 Filsafat Pendidikan Islam 390616 Ulfatun Wahidatun Nisa, S.Fil.I, M.A 303 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
KAMIS 6 19:00-20:00 TBI210641 Worldview Islam Syari’ah 390616 Ulfatun Wahidatun Nisa, S.Fil.I, M.A. 303 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan C3 2
HARI JAM WAKTU KODE MK MATA KULIAH NIY NAMA DOSEN RUANG KF FAKULTAS KP PRODI TAHUN SMT KAMPUS KELAS SKS
AHAD 2 09:30-11:10 TBI222041 Ilmu Pendidikan Islam 390593 Halida Umami, M.Pd. 205 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 3 11:10-12:50 TBI210241 Pendidikan Kewarganegaraan 390598 Bekti Galih Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 205 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 4 13:20-15:00 TBI235041 Complex  English Grammar 390596 Mochamad Nuruz Zaman, S.Pd., MLi. 205 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
AHAD 6 19:00-20:00 TBI210441 Kepondokmodernan 080220 Drs. Muhammad Fauzi, M.Ud. 205 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SENIN 2 09:30-11:10 TBI211341 TOAFL Al-Qira’ah wa Al Kitabah 2123118601 Luthfi Muhyiddin, M.A 205 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 1
SENIN 3 11:10-12:50 TBI234641 Paragraph Writing 390597 Idris Rochmadi, S.Pd.,M.Pd. 205 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
SELASA 4 13:20-15:00 TBI222241 Filsafat Pendidikan Islam 2110058802 Agung Nurcholis, M.Pd.I 205 1 Tarbiyah 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
RABU 3 11:10-12:50 TBI234041 Speaking for Daily Conversation 170602 Dian Nasrul Munif, M.Pd. 205 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 2 09:30-11:10 TBI210641 Worldview Islam Syari’ah 390616 Ulfatun Wahidatun Nisa, S.Fil.I, M.A 205 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2
KAMIS 3 11:10-12:50 TBI210841 Studi Hadits 390616 Ulfatun Wahidatun Nisa, S.Fil.I, M.A 205 1 TARBIYAH 22 TBI 20202 2 Mantingan Reguler C1 2